دنیــــــــای آبتیــــن

آبتین وعروسکش

این روزها جای خالی تـو ” را با عروسکی پر می کنم
همانند توست مرادوست ندارد
احساس ندارد !
اما هر چه هست ” دل شـکـســتـن ” بلد نیست
+ یک شنبه 9 شهريور 1388برچسب:عروسک من ,عروسک ابتین,عروسک بی احساس,احساس عروسکی,احساس, ساعت 19:47 نویسنده: آبتینطراح : آبتین ـ