دنیــــــــای آبتیــــن

آبتین وعروسکش

 

بــازم امـشــب پــر از بـغــضـم ، پــر از احـســاس دلـتـنـگـی 
 
نـمـی فـهـمــم چــرا داری بــه جــای صـلــح مـی جـنـگـی 
 
نـگــو دیـگــه نـمی تـونـی دلــم بـدجـــوری آشـــوبـه 
 
داره حــرفــاتــو تـو ذهـنــم مـثـل یـه پـتـک مـی کــوبــه 
 
مـنـه بـیـچــاره بـه قـلبـم ، سـپــردم عـاشـقـت بـاشــه 
 
حــالا کـه بـی تــو مـیـمـیــرم نــذار ایـن آخــرش بـاشــه 
 
چــه حـرفــایی کـه از خــوبـیـت شـبـا پـیــش خــدا گـفـتـم 
 
نــذار بـاور کـنـم عـشـقـم ، کـه شـــایـد اشـتـبـاه گـفـتــم 
 
نـمـیــدونی چـقــدر سـخـتــه کـه تــو بـا دیـگــری بـاشـی 
 
خــونـه مـثـل یـه زنــدونـه ، تـو وقـتـی رفـتـنـی بـاشـی 
 
غـــرورم دیـگـه یــخ بـسـتـه چـشــام لـبـریــز بـارونــه 
 
بـا ایـنـکـه مـیـدونــم وهـمـه مـیـگــم فـــردا پـشـیــمـونـه 
 
تــو رفـتـی و غـمـت حــالا ، تــو قـلـب مــن کـمـیـن کــرده 
 
کـسی جـاتــو نـمی گــیـره ، دلــو خــونـه نـشـیـن کــرده 
 
الــهـی شـکــر ، بـازم مـن شــدم طعـمـه واســه دردا 
 
حــالا کـه مــن خــودم مـیـخـوام نــذار دیـگـه واســه فـــردا 
 
بــدونـه اون نـمی مــونـم ، دیگـه انـگاری وقــتـش شــد 
 
اونـی کـه عــاشـقـش بــودم چـه ســاده از دلـم رد شــد 
 
شــده مــردن بــرام امـیــد کـه شــایــد رفـتـی از یــادم 
 
بــرام تــو زنـدگی بـودی ، سکـوتـم ، قـلـب فــریــادم !
 

خدایا بگو که برگرده من هنوزم دوسش دارم  !

+ یک شنبه 9 شهريور 1393برچسب:عشقم برگرد,HFJDK,ABTIN,ABTINKOCHOLO, ساعت 19:43 نویسنده: آبتینطراح : آبتین ـ


امارگیر حرفه ای سایت