دنیــــــــای آبتیــــن

آبتین وعروسکش

'گاهی با یک نگاه !!!

 

دوست داشتن را میتوان حس کرد؟

 

وچه محتاجم به آن نگاه هزار حرف!!

 

 

abtin

+ سه شنبه 13 آبان 1393برچسب:ایرانیان"دنیای ابتین"دنیای ما"دنیای من وتو"دنیای من, ساعت 1:55 نویسنده: آبتین

کوارویی

+ دو شنبه 12 آبان 1393برچسب:آبتین"ابتین"ابتین جاوید"آبتین جاوید, ساعت 17:34 نویسنده: آبتین

دنیای ابتین

+ دو شنبه 12 آبان 1393برچسب:دنیای آبتین"دنیای ابتین"ابتین"ابتین وعروسکش, ساعت 17:33 نویسنده: آبتین

عشق زمانی ثابت میشود

 

که از هم دلخوریم

 

مهسا چت

+ دو شنبه 12 آبان 1393برچسب:دنیای آبتین, ساعت 16:29 نویسنده: آبتینطراح : آبتین ـ


امارگیر حرفه ای سایت