دنیــــــــای آبتیــــن

آبتین وعروسکش

 

تو چه گفتی سهراب؟

 

قایقی خواهم ساخت ...

 

با کدوم عمر دراز؟

 

نوح اگر کشتی ساخت، عمر خود را گذراند

 

با تبر روز و شبش، بر درختان افتاد

 

سالیان طول کشید، عاقبت اما ساخت

 

پس بگو ای سهراب ... شعر نو خواهم ساخت

 

بیخیال قایق ....

 

یا که میگفتی ....

 

تا شقایق هست زندگی باید کرد؟

 

این سخن یعنی چه؟

 

با شقایق باشی.... زندگی خواهی کرد

 

ورنه این شعرو سخن

 

یک خیال پوچ است

 

پس اگر میگفتی ...

 

تا شقایق هست، حسرتی باید خورد

 

جمله زیباتر میشد

 

تو ببخشم سهراب ...

 

که اگر در شعرت، نکته ای آوردم، انتقادی کردم

 

بخدا دلگیرم، از تمام دنیا، از خیال و رویا

 

بخدا دلگیرم، بخدا من سیرم، نوجوانی پیرم

 

زندگی رویا نیست

 

زندگی پردرد است

 

زندگی نامرد است، زندگی نامرد است!

 

عشق من

+ شنبه 15 آذر 1393برچسب:چرت وپرت سهراب"ابتین"کلبه ابتین"دنیای ابتین"دنیای آبتین, ساعت 7:26 نویسنده: آبتینطراح : آبتین ـ


امارگیر حرفه ای سایت