دنیــــــــای آبتیــــن

آبتین وعروسکش

نمیدونم چرا نمیتونم به کسایی که با تمام وجود دوست دارم محبت کنم.

خدایا کمکم یاد بگیرم چطور میتونم به کسایی دوستدارم بفهمونم دوستشون دارم.

+ دو شنبه 20 شهريور 1396برچسب:مهربون چت,چت مهربون,محبت کردن,گدایی محبت, ساعت 3:10 نویسنده: آبتینطراح : آبتین ـ


امارگیر حرفه ای سایت