دنیــــــــای آبتیــــن

آبتین وعروسکش

دنیای رنگی...

 
گفتند عينک سياهت را بردار...
 
 
دنيا پر از زيبايست!!!
 
 
عينکم را برداشتم...
 
 
وحشت کردم از هياهوي رنگها...
 
 
آدمها هزار رنگ ميشوند...
 
 
عينکم را بدهيد...
 
 
ميخواهم به دنياي يک رنگم پناه ببرم...!!!
 
+ سه شنبه 14 مرداد 1393برچسب:دنیای ابتین,NKDHD hFJDK,ABTIN,HFJDK,DONYAYE ABTIN,دنیای آبتین,آبتین ودنیاش,دنیای من وعروسکم, ساعت 7:13 نویسنده: آبتینطراح : آبتین ـ


امارگیر حرفه ای سایت